HOLST - BYG
SNEDKER & TØMRER

 

Fugtmåling

Fugtmåling udarbejdes med elektronisk udstyr, resultatet af målingerne overgår til rapporter/bilagt billeddokumentationer for den enkelte fugtmåling på det givne tidspunkt.

Fugtmåling kan være grundlag for at konstatere om der er en fugt/vandskade. Er dette tilfældet, udarbejdes der en rapport som synliggøre eventuelle fugtniveauer, samt andre følgevirkninger.

 

Fugtmåling kan anvendes til en vurdering af skadens omfang og afklare behovet for affugtning. 

I dag findes der grænseværdier for det maksimale fugtindhold i underlagene når der skal lægges trægulve og tætte gulvbelægninger i nybyggeri.
Disse er også gældende når man reparer konstruktioner efter en skade.

Affugtning

Når vand indgår, er løsningen enten udtørring eller affugtning af skaden. 
Utilsigtet udstrømning af vand kan ske ved rørbrud , en utæt installation eller ved opstuvning af kloakvand.
Det kan også forekomme ved at overfladevand løber til, fra et højere terræn udenfor og oversvømmer en bygning.

I alle tilfælde er det vigtigt at fjerne overfladevand hurtigst muligt og etablere affugtning for at undgå skade på øvrige konstruktioner, møbler og inventar.

 

Ved nybyggeri opstår der ofte megen byggefugt. Da byggeperioden i mange tilfælde er meget kort, er der risiko for skader på de nye konstruktioner i den første del af brugsfasen.
For eksempel kan nye trægulve tage skade af for megen byggefugt i betonkonstruktionerne, inden gulvet bliver lagt.
Behovet for affugtning i nybyggeri afgøres dels af valget af materialer og dels af afsatte byggeperioder.

HOLST-BYG Snedker & Tømrer v/ Lasse Holst Boesvej 3 4070 Kirke Hyllinge Tlf: 21 62 19 07 Fax: 32 62 19 07 lasse@holst-byg.dk CVR: 32740685

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk